O nama

Pogledajte kako se posao obavlja!

MISIJA, VIZIJA, VRIJEDNOSTI I TIM

Misija

Učiniti život naših klijenata što lakšim kroz neuporedivu uslugu i stvoriti klijente za cijeli život.

Učiniti život naših klijenata što lakšim kroz neuporedivu uslugu i stvoriti klijente za cijeli život.

Vizija

Imati pozitivan uticaj i transformaciju kvaliteta života svih onih sa kojima dolazimo u kontakt.

Imati pozitivan uticaj i transformaciju kvaliteta života svih onih sa kojima dolazimo u kontakt.

Vrijednosti

Integritet + iskrenost + radost + kreativnost + okretnost + dobročinstvo + izvrsnost + razvoj + odanost + raspoloženje + okruženje

Integritet + iskrenost + radost + kreativnost + okretnost + dobročinstvo + izvrsnost + razvoj + odanost + raspoloženje + okruženje

Upoznajte naše savjetnike!


Carlos Bonilla

Savjetnik za SAD

Carlos J. Bonilla je angažovan na zakonima o nekretninama i uključen je u široki spektar pravnih pitanja koja se tiču velikih projekata. Gospodin Bonilla upravljao je…

Syed Raza

Savjetnik za SAD i Crnu Goru

Rukovodilac u ugostiteljstvu sa preko 30 godina iskustva u više hotelskih jedinica u pogledu poslovanja, problematičnim preokretima hotela, investiranju, dizajnu i izgradnji hotela…

Arnold Vahrenwald

Savjetnik za Italiju i Švajcarsku

Dr Arnold Vahrenvald je advokat koji se posebno bavi energetskim pravom, filmskim pravom, medijskim pravima, autorskim pravima, patentnim pravom, pravom oglašavanja…

Ruy Cabral de Morais

Savjetnik za Brazil

Dr Rui Cabral de Morais je brazilski advokat koji se specijalizovao za pravo osiguranja i reosiguranja, poslovno pravo i oporezivanje. I dalje je na funkciji koordinatora Komisije za elektronski…

Javid Ahmadi

Konsultant za digitalni marketing

Stručnjak u oblasti komunikacija sa poznavanjem markiranja i novim medijskim konsultantskim iskustvom. Trenutno je šef digitalnih operacija i osnivač kompanije Appfy Inc…

Jovana Dukovic Milovic

Menadžerka poslovnog razvoja

Jovana je magistarka političkih nauka (Univerzitet Crne Gore). Deset godina je radila u Skupštini Crne Gore kao savjetnica, a nakon toga nekoliko godina je provela u nevladinim organizacijama.

AMR Global Advisors je član sljedećih institucija širom svijeta:

AMR Global Advisors Turnaround Management Association

Amcham Montenegro

AMR Global Advisors is member of American Bankruptcy Institute

AMR Global Advisors

Preuzmite naš vektorski logo

NAŠA ADRESA

4. jula A56/5, 81000 Podgorica, Crna Gora

info@amradvisory.com

AMR Global Advisors